rõ ràng, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt thông số kiểm soát và điều chỉnh giá thành của đất bán saigon village ở để tính bồi thường, bổ trợ dự án công trình con đường Quốc lộ 22 (từ ngã tư Hồng Châu đến cầu An Hạ) thuộc đoạn nằm cạnh dạ cầu trong dự án công trình thay thế sửa chữa, upgrade cầu 19/5, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn khi là 5,626 và khu đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khi là 10,769.


UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cũng phê duyệt thông số kiểm soát và điều chỉnh giá thành của đất bán nông nghiệp để tính bồi thường, bổ trợ và mức bổ trợ đào tạo và huấn luyện, quy đổi nghề nghiệp, tìm tòi việc làm của dự án công trình xây trạm bảo đảm an toàn hàng hải phục vụ công tác quản lý quản lý và vận hành con đường luồng Soài Rạp Hiệp Phước trên xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ khi là 2,062 đối với vị trí trước mặt con đường đê Soài Rạp và 1,443 đối với vị trí chưa trước mặt con đường đê Soài Rạp.


đối với mức bổ trợ đào tạo và huấn luyện, quy đổi nghề nghiệp và tìm tòi việc làm đến hộ dân, cá thể khi Chính phủ tịch thu khu đất nông nghiệp của hộ dân, cá thể luôn chế tạo nông nghiệp, thông số kiểm soát và điều chỉnh giá thành của đất bán khi là 2.


cùng theo đó, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông số kiểm soát và điều chỉnh giá thành của đất bán ở con đường Trương Văn đa để tính bồi thường, bổ trợ của dự án công trình xây cầu Thầy Thuốc, xã Bình Lợi, H. Bình chánh khi là 2,313 và khu đất nông nghiệp khi là 2,962.


đối với mức bổ trợ đào tạo và huấn luyện, quy đổi nghề nghiệp và tìm tòi việc làm đến hộ dân, cá thể khi Chính phủ tịch thu khu đất nông nghiệp của hộ dân, cá thể luôn chế tạo nông nghiệp, thông số kiểm soát và điều chỉnh giá thành của đất bán khi là 3,25.


ngoài các, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh cũng phê duyệt đơn giá thành của đất bán ở để tính bồi thường, bổ trợ đối với hai vị trí bổ sung của dự án công trình upgrade, lan rộng ra con đường Trường Thọ trên P. Trường Thọ và P. Linh Đông, Quận Thủ Đức.


rõ ràng, giá thành của đất bán ở trên hẻm trải đá hơn từ 3-5m, con đường Trường Thọ khi là 7.218.400 đồng/m2 và hẻm khu đất hơn bên dưới 2m, con đường Trường Thọ khi là 7.027.000 đồng/m2.