Nhân mùa vu lan báo hiếu Ngày 29/08/2016 nhằm (ngày 27/07/bính thân) tại chùa Pháp Tâm thị trấn Nhà Bè,huyện Nhà Bè,TP.HCM đã long trọng tổ chức đại trai đàn cầu an,giải oan bạt độ chẩn tế hương linh thai nhi, chư âm linh cô hồn, đồng hiệp hỵ truy tiến chư hương linh các bậc hữu công tiền bối, chư hương linh ký linh, ký tự tại chùa.
Đến dự và chứng minh cho đại lễ có HT. Thích Quảng Tín (chùa Chưởng Thánh), hội đồng chứng minh huyện Nhà Bè TT. Thích Huệ Thành (chùa Pháp Hoa), uỷ viên Thành hội PGVN TT. Thích Đồng Hành (chùa Phước Nguyên), uỷ viên thành hội PGVN.Ni trưởng Thích Nữ Như Dung trụ trì chùa Pháp Tâm và hơn 40 tăng ni trong và ngoài thành phố cùng các quý phật tử gần xa đã đến tham dự và chứng minh cho buổi lễ.
Đại trai đàn được thực hiện trong 1 ngày.Buổi sáng là lễ hưng tác thượng đại tràng phan, khai kinh bạch Phật, thỉnh tiêu diện đại sĩ, đề vị, thỉnh chư hương linh hữu công tiền bối, khai sơn, trùng hưng kế tự, ký linh ký tự, chư hương linh bất hạnh phá thai, nạo thai, sẩy thai, hút thai….
Sau đó ban kinh sư đã thực hiện nghi lễ thuyết linh, giải oan bạt độ chư hương linh và quy y linh. Với hy vọng sẽ thức tỉnh được hương linh, giúp họ cởi bỏ mọi oan khiên trói buộc, nhỗ sạch mọi phiền não khổ đau, đưa hương linh qua bến sông mê tiến về bờ giác ngộ.
Có thể nói, lễ giải oan bạt độ là một nghi thức vô cùng quan trọng và khó thực hiện. Thế nhưng, vì lòng từ bi, vì tâm nguyện hướng về tất cả những hương hồn đang bơ vơ lạc lõng, vì nghĩ đến những oan hồn uổng tử, những bất đắc kỳ tử đang chơi vơi nơi cảnh khổ, làm một cô hồn vất vưởng chưa được siêu thoát và khao khát được hóa giải cứu độ. Ni Trưởng Thích Nữ Như Dung thấu hiểu được điều này nên một lòng hướng nguyện muốn thực hiện đại lễ. Với tâm thiện lành của một người con Phật, chắc hẳn các âm linh từ đây thoát khỏi cảnh khổ phiêu bồng, họ cũng sẽ không còn giây dưa với nghiệp cảm trầm luân mà thênh thang bước lên bờ giải thoát. Được biết, đã có hơn 500 chư hương linh đăng ký cầu siêu tại chùa kỳ này.
Nhân đại lễ này Ni Trưởng Thích Nữ Như Dung cùng quý Phật tử đã sắm sanh lễ vật dâng lên Tam bảo và thiết lễ cúng dường trai tăng đến chư tôn thiền đức tăng ni. Đây là việc làm ý nghĩa, tạo cơ hội cho quý Phật tử gieo trồng ruộng phước, cầu nguyện cho gia đạo bình an, nương nhờ phước đức đời đời sanh ra nơi nào cũng được gặp Phật pháp, đồng cầu nguyện cho những người đã khuất được siêu sanh Tịnh độ.
Cũng thông qua buổi lễ này TT. Thích Đồng Hành (chùa Phước Nguyên), uỷ viên thành hội PGVN đã ban bố những lời đạo từ vô cùng sâu sắc đến các quý thiện nam tín nữ tham gia cũng như sắc tấn đến tất cả tăng ni trong và ngoài thành phố: “ Tháng 7 là mùa xuân của phật giáo bởi sau 3 tháng an cư kiết hạ các tăng ni tăng thêm một tuổi đạo,tăng trưởng thêm đạo pháp.Với lòng từ bi của mình hôm nay ni trưởng Thích Nữ Như Dung cũng như các quý thiện nam tín nữ nơi đây đã nương theo những lời phật dạy về tích ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ để sắm sửa,thiết lễ đàm tràng cúng dường trai tăng cũng như nhờ thần lực cũng như phước lực của trai đàn để cầu siêu,hồi hướng cho các vong thai nhi đã kém phước duyên chưa được chào đời”.
Chiều cùng ngày là lễ chẩn tế cô hồn và đặc biệt là các thai nhi. Những vong linh bé nhỏ vì nghiệp chướng sâu dày đã bị tước đoạt mạng sống khi chưa kịp mở mắt chào đời. Oan khiên chồng chất, đau khổ chập chùng, vất vưởng, bơ vơ không biết đi đâu và cũng chẳng tỏ lối về.
Phép chẩn tế là lễ thí thực cho khắp thập loại chúng sanh – những cô hồn đang cô độc, các chiến sĩ trận vong không nơi nương tựa, không ai thờ cúng, không ai ghi nhớ… Qua đại lễ này, ban kinh sư không chỉ thực hiện nghi lễ cúng thí thực mà còn giúp họ hiểu sâu hơn về định luật biến đổi của cuộc đời mà từ bỏ mọi nghiệp chướng và cũng để siêu độ cho chư vị thoát khỏi cảnh khổ nghiệp ác của cõi ngạ quỹ cô hồn, giúp giải trừ những đau khổ nơi cõi đời uế trược này.
Có thể nói, chùa Pháp Tâm,thị trấn Nhà Bè là một trong những ngôi chùa nằm ở ngay TP. Hồ Chí Minh.Tăng ni và Phật tử gần xa biết đến ngôi chùa này nhờ hạnh nguyện từ bi của Ni Trưởng hướng tới chúng sanh qua những chuyến từ thiện xuyên suốt từ bắc đến nam. Với Hy mỗi năm chùa hướng tới tổ chức thường xuyên hơn những đại lễ chuẩn tế cầu siêu cho các vong thai nhi mang lại bình an cho mọi người, giúp âm được siêu, đương được thới. Hy vọng, với tất cả những gì mình có được, bằng khả năng vốn có của mỗi người, mỗi tăng ni Việt Nam cũng sẽ thực hiện đúng di nguyện của đức Phật lúc còn tại thế, mang đạo vào đời và làm cho đời sáng tươi.
Dưới đây là một số hình ảnh đã ghi nhận tại chùa Pháp Tâm,Thị Trấn Nhà Bè,huyện Nhà Bè,Tp.Hcm.

>> NGuồn : http://kinhphatgiao.net/chua-phap-ta...-thai-nhi.html