Một năm sau khi Nghị quyết 19/2014 / NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 19/2015 / NQ-CP ngày 12 tháng Ba trong đó đặt mục tiêu đầy tham vọng trong giai đoạn 2015-16.
Theo đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ đạt mức trung bình của các nước ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) vào cuối năm 2015 và của ASEAN-4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines) vào năm 2016. Ngoài ra, thời gian nộp thuế trung bình sẽ giảm xuống còn 121,5 giờ mỗi năm từ 872 giờ trong năm 2013 và 573 giờ trong năm 2014.
Việt Nam sẽ tập trung vào ba đột phá chiến lược phù hợp với việc tái cơ cấu nền kinh tế cơ hội xuất khẩu thủy sản, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh để cải thiện thứ hạng trong môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới và khả năng cạnh tranh do Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Hàng hóa, lao động, chứng khoán và thị trường bất động sản sẽ được đảm bảo để hoạt động hiệu quả và thuận lợi để trở thành yếu tố quyết định trong việc nâng cao và phân bổ các nguồn lực cho phát triển trong khi các ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được đẩy nhanh cải tạo và quản lý quy trình sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, công ty và đất nước.
Trong thời gian 2015-16, trọng tâm sẽ được đặt về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính, cùng với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính.
Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu giảm bớt thời gian để bắt đầu kinh doanh với ít hơn 6 ngày, truy cập điện đến 36 ngày, nhận được giấy phép xây dựng cho 77 ngày, đăng ký sở hữu trí tuệ cho 14 ngày và việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua các tòa án đến 200 ngày.
Mục tiêu đầy tham vọng như vậy là rất quan trọng đối với Việt Nam để kiếm được một vị trí vững chắc trên bản đồ thế giới để đầu tư và kinh doanh trong tương lai sắp tới. Nghị quyết 19/2015 / NQ-CP không chỉ mang lại động lực cho Việt Nam trong cuộc đua nâng cao môi trường kinh doanh mà còn tạo ra áp lực rất lớn đối với đất nước trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế, các chuyên gia cho biết.
Để thực hiện các mục tiêu, sự quyết tâm và nỗ lực của các cơ quan Nhà nước, các Bộ và chính quyền địa phương là không thể thiếu, những người phải tất cả phối hợp với nhau để thực hiện cải cách đồng bộ.
Nhiệm vụ cấp bách
Thủ tướng Việt Nam tại các cuộc họp của Chính phủ hồi đầu tháng này nhấn mạnh rằng việc cải thiện môi trường kinh doanh xuất khẩu gỗ và nâng cao năng lực cạnh tranh đã được các yếu tố quyết định cho sự phát triển kinh tế-xã hội, và thêm rằng Chính phủ sẽ chú ý tuyệt vời để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp của họ .
Cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia đã được công nhận nhiệm vụ cấp bách đối với Việt Nam. Các biện pháp chi tiết phải được nâng lên để tạo ra những đột phá trong môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong năm nay mà sẽ yêu cầu tay của tất cả các Bộ và các tổ chức.
Những nỗ lực to lớn của Việt Nam để cải thiện môi trường kinh doanh đã được công nhận trong những năm qua, tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng có phòng cho cải cách hơn nữa.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 29 tháng 10 năm 2014, Việt Nam xếp thứ 72 trong số 189 nd nền kinh tế trong môi trường kinh doanh với những cải tiến trong tín dụng và thanh toán thuế công nhận.
Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu 2014-15 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố tháng Chín năm ngoái xếp hạng Việt Nam lần thứ 68 trong số 114 nền kinh tế, tăng hai bậc so với năm trước. /.