Tham khảo thông tin về căn hộ Mega Trí Minh ( Khang Điền)

***Thanh toán trong vòng 8 tháng: (nhà móng cọc).

+ Đặt cọc: 50.000.000 đồng/căn.

+ Đợt 1: Thanh toán 30% trên tổng giá trị căn nhà ngay khi Kí hợp đồng.

+ Đợt 2: Thanh toán 15% trên tổng giá trị căn nhà sau khi kí hợp đồng 60 ngày.

+ Đợt 3: Thanh toán 15% trên tổng giá trị căn nhà sau khi kí hợp đồng 120 ngày.
can ho river gate
+ Đợt 4: Thanh toán 10% trên tổng giá trị căn nhà và nhận nhà sau khi kí hợp đồng 180 ngày.

+ Đợt 5: Thanh toán 25% trên tổng giá trị căn nhà sau khi kí hợp đồng 240 ngày.

+ Đợt 6: Thanh toán 5% trên tổng giá trị căn nhà và nhận sổ.

View more random threads: