Khi lựa chọn gỗ, điều quan trọng là phải lựa chọn đúng để tránh mua phải gỗ nhập khẩu trái phép hoặc gỗ từ các khu rừng có giá trị bảo tồn cao.

Các lựa chọn tốt nhất là sử dụng gỗ tái chế hoặc chọn gỗ đã được chứng nhận.

Gỗ tái chế
Sử dụng gỗ tái chế kéo dài tuổi thọ của gỗ nên không cần sử dụng gỗ mới có nguồn gốc. Ngoài ra, carbon có trong gỗ tái chế này được lưu giữ cho tuổi thọ của việc lắp đặt mới.

Xem thêm:

Gỗ tái chế được tận dụng từ các ngôi nhà bị phá dỡ, các công trình cũ, nhà kho, nhà xưởng, nhà kho, cầu cảng, tàu thuyền và các sản phẩm gỗ khác. Nó có sẵn từ các nhà cung cấp gỗ chuyên dụng, cửa hàng vật liệu xây dựng cũ, các công ty phá dỡ lớn hơn và các địa điểm phá dỡ.

Đọc thêm

Chứng chỉ rừng ở Úc *
Chứng chỉ rừng đã được phát triển như một cách thể hiện việc thực hiện các thực hành quản lý rừng bền vững. Để có một khu rừng được chứng nhận là được quản lý bền vững, một cuộc đánh giá được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba, độc lập. Đánh giá đánh giá thực hành quản lý rừng của người quản lý hoặc chủ rừng so với tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ. Cả rừng bản địa và rừng trồng đều có thể được chứng nhận.

Hai cơ quan cấp chứng chỉ rừng toàn cầu lớn là Chương trình xác nhận các chương trình cấp chứng chỉ rừng (PEFC) và Hội đồng quản lý rừng (FSC). Cả PEFC và FSC đều là mạng lưới chứng chỉ rừng được quốc tế công nhận nhằm cung cấp sự công nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực đáp ứng các tiêu chí của họ về quản lý rừng bền vững.

Tại Úc, các nhà quản lý và chủ rừng có quyền lựa chọn chứng nhận rừng của họ theo Chương trình Chứng chỉ Rừng của Úc (AFCS), được công nhận theo PEFC hoặc FSC. AFCS sử dụng Tiêu chuẩn Gỗ có trách nhiệm làm tiêu chuẩn liên quan để chứng nhận quản lý rừng. Tương tự, FSC đã giới thiệu Tiêu chuẩn FSC quốc gia cho Úc vào cuối năm 2018.

Quốc tế có khoảng 300 triệu ha rừng được chứng nhận theo PEFC và 195 triệu ha theo hệ thống FSC. Tại Úc, 26,8 triệu ha được chứng nhận bởi Gỗ có trách nhiệm và 1,2 triệu ha theo hệ thống FSC. Một số khu rừng này được chứng nhận theo cả hai hệ thống.

Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng có chứng chỉ được theo dõi thông qua chuỗi cung ứng sử dụng chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm được cung cấp bởi cả hai chương trình cấp chứng chỉ rừng. Điều này cung cấp cho người tiêu dùng sự đảm bảo rằng sản phẩm gỗ mà họ đang mua đến từ một khu rừng được quản lý bền vững và có chứng chỉ. Đối với các sản phẩm tiêu dùng, chúng sẽ được dán nhãn với số chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm.

Giống như Chính phủ Úc, Planet Ark hỗ trợ tất cả các chương trình chứng chỉ rừng đáng tin cậy được quốc tế công nhận nhằm cung cấp cho việc quản lý rừng hợp pháp và bền vững và tin rằng việc lựa chọn (các) chương trình chứng chỉ rừng là một quyết định của các chủ rừng / người quản lý.

Để biết thêm thông tin về các chương trình này, vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới.

Hội đồng quản lý rừng (FSC)

Gỗ có trách nhiệm

Chương trình xác nhận chứng chỉ rừng (PEFC)