đi lên ngôi nhà sống của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản đã đạt được các kết quả đáng chú ý, mỗi bước đáp ứng được nhu cầu về nhà sống đi theo mức tăng lên số lượng dân sinh.

tuy vậy, quá trình đi lên nhà sống tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn không đảm bảo được nhu cầu rất lớn về căn nhà ở có giá thấp, nhà ở xã hội, ngôi nhà ở phù hợp với khả năng đưa ra trả của cư dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM sẽ không ngừng rộng 1,8 triệu người, diện tích S ngôi nhà sống bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM tiếp tục ngày càng tăng 2 triệu người. để đáp ứng nhà ở và khắc phục nhiều tránh trong phát triển nhà ở 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hiện thực hành đề án “Xây dựng chương trình phát triển căn nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. theo đó, mục tiêu đề ra, đến năm 2025, tổng diện tích mặt nền nhà sống của TP.HCM đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích ngôi nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m²/người (quy mô số lượng dân sinh dự kiến vào cuối năm 2025 khi là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng quy hoạch mặt sàn nhà ở của thành phố đạt được 295 triệu m² sàn, diện tích căn nhà ở bình quân đầu người là 26,5 m²/người (quy mô dân sinh dự định trong cuối năm 2030 khi là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra hướng phát triển đa dạng những loại hình ngôi nhà sống, đa dạng hình thức dự án nhằm huy động nhiều nguồn lực có sẵn cộng đồng.

Về đi lên căn nhà Thương mại dịch vụ, TPHCM khuyến nghị chủ dự án vận dụng các loại technology mới mẻ trong xây dựng và dùng các loại nguyên vật liệu quy hoạch hợp lý. Cơ quan tính năng nhằm làm cho xong những gian nan vướng bận rộn mang lại quý khách trong những công việc được cung cấp chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng bên bằng xây dựng chi tiết mật độ 1/500. tăng cường việc đưa vào technology thông tin vào nghành nghề điều hành, quy hoạch, đầu tư quy hoạch, phát triển căn nhà ở. tiến hành tìm tòi, quy hoạch và vận dụng nhiều loại căn nhà sống thân thiện với môi trường, thích ứng cùng với thay đổi nhiệt độ, hoàn toàn có thể tái dùng, tái tổ chức cơ cấu hoặc tái chế nhiều nguồn tài nguyên đã sử dụng.
TPHCM cũng trở thành ban hành các chính sách tăng tốc hợp tác quốc tế; thu hút, giúp đỡ trung tâm tài chính nhằm không nghỉ khả năng khả thi, tăng cường việc thực hiện những dự án công trình đầu tư xây dựng đi lên nhà sống đi theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và bổ sung cập nhật trong danh mục những dự án kêu gọi dự án theo cách thức PPP của thành phố.

Về căn nhà sống cộng đồng, sẽ thực hiện đa dạng hóa nhiều phân khúc dự án thiết kế nhà sống cộng đồng cho người thu nhập thấp, chủ yếu dùng vốn bên cạnh ngân sách; ưu tiên dùng vốn Chi tiêu nhằm đầu tư thiết kế những căn nhà ở cộng đồng thuộc về nhà nước làm cho thuê. Rà soát, sắp xếp vùng đất 20% đất ở trong các dự án nhà sống Thương mại dịch vụ trên 10ha, để thúc đẩy thực hiện dự án thiết kế, tạo lập quỹ căn nhà cộng đồng cho thành phố; xác định địa điểm cũng như ưu ái sử dụng nhiều quỹ đất căn nhà nước luôn điều hành do các công ty lớn đang được sử dụng làm căn nhà xưởng chế tạo trên những quận huyện ở trong diện phải di chuyển trong những khu công nghiệp, vùng đất do các cơ quan căn nhà nước hiện nay đang được điều hành trực thuộc diện sắp xếp lại nhằm đầu tư quy hoạch ngôi nhà sống xã hội thuộc về nhà nước.

TPHCM trực tiếp đầu tư thiết kế hay tổ chức đấu thầu chọn bộ phận thực hiện xây dựng theo cách thức BT thanh toán bằng quỹ đất. TPHCM ưu tiên bố trí vốn Chi tiêu, tạo nên quỹ đất sạch trên nhiều khu vực ngoại thành dọc những trục cơ sở giao thông chung, đặc biệt là nhiều đường metro, nhiều tuyến đường vành đai để thực hành những dự án nhà sống cộng đồng. sắp xếp vốn giá thành để đầu tư xây dựng nhà sống xã hội thuộc về căn nhà nước, nhằm làm cho xong cho các hộ gia đình nổi bật gian nan về nhà sống, không thể thuê nhà sống cộng đồng do công ty đầu tư xây dựng.

đồng thời đó, nhằm phát triển ngôi nhà sống lẻ tẻ do dân tự xây, TPHCM sẽ sẽ cách tân hành chánh, dễ chơi giấy tờ thủ tục trong việc cấp cho phép xây dựng dựng; cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo tin xây dựng khái niệm căn nhà sống đơn nhất nhằm người dân ích lợi trong các công việc dự án thiết kế mới, hồi phục nhà ở theo ý thích cũng như khả năng.

đi theo đánh giá của không ít chuyên gia thiết kế đô thị, kế hoạch phát triển căn nhà sống của TPHCM trong thời kỳ tới rất chính xác với những cách khả thi cũng như thích hợp cho từng đối tượng người dùng. với giải pháp làm này, TPHCM sẽ đạt được mục tiêu đáp ứng nhà ở mang lại cư dân thành phố Hồ Chí Minh.