UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản thoả thuận gửi Thủ tướng Chính phủ ý kiến đề xuất giải pháp đầu tư tuyến bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau cùng với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ VNĐ theo hình thức tích hợp giữa đầu tư công cũng như dự án theo phân khúc đối tác công tư (PPP) có sự kết nối góp vốn trong phòng nước.

dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được ý kiến đề nghị đầu tư theo giải pháp phối kết hợp giữa đầu tư công cũng như đầu tư PPP xuất hiện sự kết nối góp vốn trong phòng nước một nửa.bài viết liên quan : dự án TNR Amaluna Trà Vinh công bố Bảng Báo Giá mới cho quý khách

tại cơ sở liên hoàn về giải pháp phía đường giữa Bộ cơ sở giao thông vận tải (GTVT) cũng như những tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, có điểm đầu tại Km91+200 nối trong đường tỉnh 978 ở trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối cùng với tuyến hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua TP.HCM Cà Mau, bên cắt ngang thời điểm 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã phối cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tìm tòi nhiều giải pháp dự án với 3 kịch phiên bản được đưa ra để suy xét, suy nghĩ và lựa chọn.

trước tiên là đầu tư theo phương thức công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và không tồn tại sự tham gia góp vốn của nhà nước.

Thứ hai khi là đầu tư theo phương thức công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như có sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước 1/2 từ Chi phí trung ương hỗ trợ, vốn do người mua thu xếp 1/2.

Thứ ba là dự án theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) kết hợp với đầu tư công. dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được tách làm 2 dự án công trình thành phần: dự án thành phần 3a được đầu tư công (đầu tư các cầu rộng lớn cũng như điểm giao khác mức, thực hiện trong thời điểm 2021 - 2025; tổng mức dự án sơ bộ 2.730 tỷ đồng, sử dụng Ngân sách chi tiêu trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b dự án đi theo cách thức giấy tờ BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) có sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước 1/2 từ giá thành trung ương giúp đỡ, xấp xỉ 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 50% là vốn người mua tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn mang lại dự án công trình thành phần 3b dự định là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hiện dự án từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua phân tích định hình 3 chiến thuật đầu tư nhận thấy để làm đầu tư dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong thời kỳ 2021 - 2025 theo phương thức cộng đồng hóa, đảm bảo sự khả thi, sức hút và phát huy nguồn lực xã hội đầu tư cấu tạo giao thông thì phương án phối hợp giữa dự án công và dự án theo phân khúc đối tác công - tư có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước 50% khi là khả thi nhất. giải pháp dự án này đã được nhiều UBND địa phương liên hoàn bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm công việc với Tỉnh ủy, UBND cũng như các sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về phương án dự án dự án, liên hoàn hướng đường cũng như sẽ thành lập Ban chỉ huy, Tổ giúp việc Ban lãnh đạo, mời những Chuyên Viên, những đơn vị chi tiết tham gia. chỉ đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sẽ liên hoàn ứng trước Chi phí địa phương nhằm triển khai nhiều thủ tục sắp tới dự án cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án công trình.đọc thêm : Gò Công có siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút đông đảo nhà đầu tư

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Cà Mau nhà trì chuẩn bị dự án dự án, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ liên tục ủng hộ việc chuyển giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan căn nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án công trình. vì thế, nhằm đáp ứng hợp với quy tắc pháp lý về dự án công và đầu tư đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án công trình.

đường đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là con đường trục dọc vào vùng Đồng bằng dòng sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mạng con đường bộ đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và lý thuyết cho năm 2030. Việc đầu tư con đường đường cao tốc này tiếp tục tham gia thông con đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đóng góp phần hoàn tất mạng lưới cơ sở giao thông vào khu vực, kết nối các trung tâm TP.HCM rộng lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, tham gia nhiều cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng như Hà Tiên - Rạch giá bán - Bạc Liêu, nâng cao thực trạng ùn tắc giao thông vào khu vực, tạo ra ĐK xúc tiến phát triển kinh tế tài chính - văn hóa - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.