Hồ sơ hoàn công thực hiện như thế nào ? Quy trình tiến hành Hồ sơ đăng ký biến địa chấn đai hiện tại và một đôi vấn đề pháp lý liên quan tới hoạt động cấp giấy phép xây dựng sẽ được trạng sư giải đáp và giải đáp cụ thể .
Cùng tìm hiểu thêm Luật sư tư vấn thủ tục hoàn công nhà


Hoàn công nhà ở là gì?
Hoàn công nhà ở là một Hồ sơ hành chính trong hoạt động xây dựng dự án nhà cửa nhằm công nhận sự kiện các bên đầu tư, đơn vị thi công đã hoàn tất dự án xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn tất công trình xây dựng. Hoàn công nhà là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong ấy bộc lộ những đổi thay về tình trạng nhà đất sau khi thi công dự án xây dựng hoàn thành.

Hồ sơ hoàn công nhà
Hồ sơ hoàn công nhà (thủ tục hoàn công xây dựng) bao gồm:

A. Nhà thầu

1. Hợp đồng thi công (1 bản sao).

2. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công (1 bản sao).

3. Hóa đơn vốn đầu tư theo hợp đồng thi công (1 bản sao).

4. Bản vẽ hoàn công (2 bản chính).

5. Biên bản kiểm tra hoàn thành công trình xây dựng (1 bản chính).

6. Giấy chứng thực giấy phép kinh doanh của nhà thầu (1 bản sao y chứng thực).

B. Chủ đầu tư

7. Đơn yêu cầu đăng kí biến động tài sản(hoặc cấp QSDND-T/H cần đổi sổ) (1 bản chính).

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở (trước lúc xây dựng) (1 bản chính).

9. Bản vẽ xin phép xây dựng kèm giấy cấp phép xây dựng (1 bản sao bản vẽ xin phép xây dựng,1 bản sao y chứng nhận giấy cấp phép xây dựng).

10. Tờ khai lệ phí đất (1 bản sao).

11. Tờ khai lệ phí trước bạ (1 bản sao).

12. Hồ sơ cá nhân của người đứng tên sở hữu (giấy CMND, giấy đăng kí thành thân, hộ khẩu) (1 bản sao y chứng thực).


Quy trình và thời gian hoàn công nhà ở

Sơ đồ quy trình tiếp nhận và khắc phục Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng (hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với tư nhân thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận đủ Hồ sơ.)

Bước 1:

Cchủ sở hữu nộp Hồ sơ, nhận phiếu chuyển cơ thuế quan (chi cục thuế Quận/ Huyện) và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng UBND Quận/ Huyện (tổ tiếp nhận và trả hồ sơ) theo nguyên tắc "một cửa".

B- 2:

Văn phòng UBND chuyển Hồ sơ cho phòng quản lý thị thành Quận/ Huyện thụ lý Hồ sơ, dự thảo tờ trình + giấy chứng nhận (hoặc ký công văn tư vấn không thuận giải quyết bể sơ), lập phiếu chuyển chi cục thuế quận/ huyện để xác khái niệm vụ vốn đầu tư.

Bước 3:

Văn phòng UBND trình chủ toạ UBND Quận/ Huyện ký giấy chứng thực và nhận lại Hồ sơ và giấy chứng thực đã ký, chuyển cho tổ thu nhận và trả Hồ sơ để trả cho chủ sở hữu.

B- 4:

Chủ sở hữu nhận phiếu chuyển liên lạc chi cục thuế Quận/ Huyện. Sau lúc hoàn thành bổn phận tài chính, chủ sở hữu liên lạc văn phòng UBND Quận/ Huyện để nhận giấy chứng thực.

Hoàn công nhà ở là việc làm bắt buộc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Nếu bạn không muốn mất thời gian, công sức để tự hoàn tất Hồ sơ hoặc đang gặp khó khăn cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ ngay với Luật sư tư vấn luật nhà đất TPHCM qua Hotline 0968 605 706.