Trong vài thập kỷ qua, những công ty đã sử dụng phần mềm tự động hóa kinh doanh sáng tạo để đạt được hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất và đạt được lợi nhuận. Để đạt được điều này, những công ty cần tự động hóa và hợp lý hóa hoạt động của mình qua các phòng ban và chức năng khác nhau như tài chính, kế toán, nhân sự, cung cấp, điều hành vật liệu, điều hành chất lượng, phân phối và bán hàng; hay nhắc cách thức khác là sử dụng hệ thống ERP trong chuỗi sản xuất của mình.

Vậy chuỗi cung ứng là gì?
Hệ sinh thái chuỗi cung ứng thường bao gồm các nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà sản xuất, nhà bán buôn và quý khách. Một hệ thống ERP quan tâm tới các góc cạnh vật lý của nguồn cung bao gồm lưu trữ và tải và góc cạnh thị trường của việc điều hành hiệu quả nhu cầu và sản xuất để tạo ra nhu cầu của người mua. Hệ thống ERP giàu tính năng khiến cho nâng cao giá trị cho hồ hết chuỗi diễn ra từ sắm tậu nguyên liệu đến cung ứng sản phẩm của người dùng. 1 Biện pháp ERP hiệu quả kết hợp và tích hợp ba luồng chính: luồng vật liệu, luồng thông báo và luồng vốn đầu tư.
1. Mang việc chuẩn bị nhu cầu và kế hoạch
một hệ thống ERP dành cho điều hành chuỗi phân phối có thể tự động tạo ra nhu cầu khi nhận được đơn đặt hàng. ERP sở hữu thể hợp lý hóa quản lý chuỗi cung ứng bằng cách thức tạo dựng kế hoạch công tác hiệu quả. Do vậy, các giám sát viên sở hữu thể biết chỉ cần khoảng thực các tài nguyên nào đang được tiêu thụ và tài nguyên nào được sử dụng. Điều này giúp họ lên kế hoạch ngày giao sản phẩm. Cung cấp lý tưởng nên khởi đầu lúc hàng tồn kho và nguyên liệu tất cả. Hệ thống ERP đảm bảo rằng những chính sách phân phối phù hợp với nhu cầu, việc bổ sung được thực hiện đúng thời khắc và hàng tồn kho bị nghiêng.
2. Mang việc xuất nhập hàng hóa
trong khoảng việc xử lý tài nguyên cung ứng và kho tới điều hành giai đoạn tải và thực hành, hệ thống ERP cáng đáng rất nhiều những yếu tố của chuỗi phân phối. 1 Số tác vụ thủ công như giao tiếp với dịch vụ và nhà cung cấp và theo dõi thông báo giao thông sở hữu thể dễ dàng được tự động hóa có ERP.
>>> Tìm hiêu: phần mềm quản lý nhân sự
3. Có giai đoạn cung ứng
Để chuẩn bị cung ứng, hệ thống ERP tính toán nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, tất nhiên ấy là định giá để tạo ra dự trù kinh phí cung cấp. Sau khi bắt đầu phân phối, hầu hết những thủ tục cho máy móc và tài nguyên cần lao được tạo và cập nhật theo thời gian thực. Rất nhiều những tài liệu vận tải được ghi lại phê chuẩn hệ thống ERP để quản lý chuỗi sản xuất phù hợp, dòng bỏ các lỗi do thứ tự tay chân. Hệ thống sở hữu thể đảm bảo rằng những sản phẩm được gửi đi chỉ mất khoảng mang thể được giao vào ngày đáo hạn.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị doanh nghiệp
4. Mang việc quản lý lô hàng
lúc mặt hàng đã được chuyển đi, phần mềm ERP mang thể tạo một hóa đơn chung cục phải được gửi cho người dùng. Một hệ thống ERP giúp duy trì một kho lưu trữ trung tâm cho các lô hàng của người dùng và đầy đủ các chi tiết giao hàng để đảm bảo rằng các mặt hàng được giao đúng hạn. Hơn nữa, các chức năng trong hệ thống giúp quyết định những cách thức đóng gói và đặt chỉ tiêu rà soát chất lượng cho cả gói bên trong và bên ngoài. Sở hữu sự trợ giúp của hệ thống ERP, những công ty mang thể khắc phục xung đột tài nguyên trong danh sách nhiệm vụ.