quá trình phát triển của cây piano acoustic ở nước nhà còn rất non trẻ, du nhập vào

nước ta từ đầu thế kỷ XX và được đưa vào chính thức giảng dạy trong các cơ sở dạy đàn âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1956 với sự thành lập trường Âm nhạc nước ta.


Về cây piano cơ, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu. Một số tài

liệu nước ngoài rất hữu ích đối với chúng tôi trong quá trình nghiên cứu, bổ sung

thêm tư liệu về phương pháp giảng dạy đàn Piano acoustic phổ thông. Đó là các tập sách

“Nineteenth century Piano music a handbook for pianist” (tạm dịch học liệuhướng dẫn về âm nhạc Piano thế kỷ XIX dành cho người chơi Piano chuyên nghiệp) của

Kathleen Dale (Oxford university press, 1954), "Practising the Piano" (tạm dịch Thực hành trên classic piano) của Frank Merick (Rockliff Publishing Corporation,1958), “Tips on how to teach effectively” (tạm dịch Cách thức dạy hiệu quả) của S.Hidalgo (Rex Book Store, Manila, Philippines, 1994), A.Nikolaev - "Phương pháp học piano acoustic" (Nhà xuất bản Âm nhạc, Moscow, 1969), "quá trình nghệ thuật Piano"(Nhà xuất bản Âm nhạc, Moscow, 1976) của Alekseyev, "Thinking as you play" (tạm

dịch Tư duy trong thể hiện) của Sylvia Coats (Indiana University Press, 2006)...

Ở nước nhà, công trình khoa học đầu tiên tìm hiểuchuyên sâu cây piano cổ điển là luận án tiến sỹ "Nghệ thuật Piano nước nhà" năm 1987 (Moscow – Russia)

của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Công trình đã đề cập đến tiến trình hình thành và phát

triển của quá trình cây piano grand du nhập từ phương Tây vào nước ta, phân tích và đánh giá phương pháp sư phạm qua các giai đoạn từ thời Pháp thuộc cho đến những năm của thập kỷ 80. Với công trình tìm hiểunày, tác giả đã phác họa một cái nhìn toàn cảnh về đời sống âm nhạc nước ta trước thời kỳ "mở cửa" không chỉ trong phạm vi giảng dạy mà cả trong các hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc. Ngoài ra, còn

có những công trình nghiên cứukhác như: Luận án tiến sỹ “Mối liên hệ giữa các chất

liệu âm nhạc của Việt Nam và châu Âu trong sáng tác của các nhạc sĩ thế kỷ XX” –

năm 2001 (Kiev – Ukraine) của TS Đặng Ngọc Giang Quân, luận án tiến sỹ “Sonate

và Concerto cho Piano của nhạc sĩ nước nhà: Sự kết hợp giữa đặc điểm dân tộc và

truyền thống của âm nhạc phương Tây” – năm 2003 (Moscow – Russia) của PGS.TS

Tạ Quang Đông, luận án tiến sỹ “lịch sử văn hóa nước nhà: Mối tương tác giữa

những hình thức âm nhạc dân gian và chuyên nghiệp” – năm 2003 (Moscow –

Russia) của PGS.TS Nguyễn Huy Phương, luận án tiến sỹ “Sự phát triển nghệ thuật

Piano Việt Nam” – năm 2008 (Hà Nội) của PGS.TS Nguyễn Minh Anh... và một số

luận văn thạc sỹ nghiên cứuvề lý luận giảng dạy, kỹ thuật diễn tấu của cây đàn

Piano…

Nhìn chung, các công trình khoa học trên phần lớn đi sâu nghiên cứu những

mặt liên quan đến vấn đề