Bạn đang muốn tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 7 người thì bài này sẽ giúp bạn biết được một cách dễ dàng. Kích thước sân bóng đá là một trong những điều cơ bản cần biết khi bạn muốn đầu tư xây dựng sân bóng. Và sau đây là kích thước chuẩn của một sân bóng theo quy định của Fifa. Một số sân có thể dài hơn hoặc ngắn hơn như đây là quy chuẩn được nhiều người sử dụng nhất!
Kích thước sân bóng đá 5 người

Hình ảnh: Kích thước sân bóng đá 5 người. Ảnh:mylocalpitch

Sân bóng đá 5 người thì có nhiều kích thước khác nhau, tuy nhiên kích thước Foba và Fifa đề nghị là 36.5m x 27.5m (40 x 30 yards). Khu vực vùng cấm (khu vực penalty) có hình dạng là một nữa vòng tròn với bán kính là 6m (6.5 yards). Bán kinh 6m là cố định cho dù kích thước sân có như thế nào.
Vòng tròn trung có thế có hoặc không, nếu có thì vòng tròn trung tâm có bán kính là 2.7m (3 yards), đây là kích thước đề nghị cho sân bóng cỏ nhân tạo 5 người.

Kích thước sân bóng đá 7 người

Hình ảnh: Kích thước sân bóng 7 người. Ảnh:mylocalpitch

Kích thước sân bóng đá 7 người cũng có thể có nhiều biến đổi, tuy nhiên kích thước chuẩn theo Fifa và Foba đề nghị là 55 x 36.5m (60 x 40 yards). Không giống như sân bóng 5 người, sân 7 người thì có khu vực vùng cấm (khu penalty) có hình dạng chữ nhật với kích thước là 16.5 x 9m (18 x 10 yards).

Ngoài ra thì còn có vòng cung penlty (cái này là có thể có hoặc không). Điểm đá penlty thì luôn là 7,3m (8 yards). Vòng tròn trung tâm thì có kích thước là 5,5m (6 yards)
Nguồn bài kích thước sân bóng đá của Foba: https://foba.vn/kich-thuoc-san-bong-da/