Câu hỏi:
Thưa Luật sư, em tên là Giang, tháng 8 vừa qua em có thực hiện đặt cọc mua bán một mảnh mảnh đất với số tiền là 50 triệu đồng hai bên có ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất có có sự làm chứng của địa phương. Nhưng tháng vừa rồi em có điều tra và biết được hiện nay mảnh đất này đang thuộc diện xảy ra tranh chấp về di sản thừa kế và giấy tờ nhà đất vẫn đang đứng tên chủ cũ. Vậy thưa luật sư, cho em hỏi giờ em muốn quy định pháp luật về trường hợp hủy hợp đồng mua bán và thủ tục yêu cầu hủy hợp đồng như thế nào? Cám ơn Luật sư.
Trả lời:
Về trường hợp của bạn mình xin trả lời như sau:
Căn cứ Điều 425 Bộ luật dân sự năm 2005:
“Điều 425. Huỷ bỏ hợp đồng dân sự
1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.
4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại.”
Như vậy, trong trường hợp này thì nếu hợp đồng của bạn phải có điều kiện nếu vi phạm thủ tục trên là điều kiện hủy hợp đồng thì bạn có thể tiến hành hủy bỏ hợp đồng.
Thủ tục yêu cầu hủy bỏ hợp đồng được quy định như sau
“Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch
https://tgslaw.vn/dich-vu-giai-quyet...long-bien.html
https://tgslaw.vn/dich-vu-giai-quyet...c-tu-liem.html
https://tgslaw.vn/dich-vu-giai-quyet...m-tu-liem.html
Trên đây, là một số thông tin về vấn đề của bạn thắc mắc, hy vọng với thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho bạn giải quyết vấn đề của mình.