1. Dịch vụ giao nhận hàng hóa là gì?
+ Giao nhận hàng hóa là một quá trình thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa làm tất cả công việc từ việc nhận hàng hóa từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, làm bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng.
+ "Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi Thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển , lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc người làm dịch vụ giao nhận khác" – Điều 136 Luật thương mại-
2. Quyền và nghĩa vụ của các bên
2.1 Đối với doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận hàng hóa
+ Được hưởng tiền công và các khoản thu nhập hợp lý khác.
+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.
+ Nếu quá trình thực hiện hợp đồng, vì lý do chính đáng ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng thì có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, tuy nhiên thì phải thông báo ngay cho khách hàng.
+ Sau khi ký kết hợp đồng, nếu xẩy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được toàn bộ hoặc một phần những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng biết để xin chỉ dẫn thêm.
+ Trong trường hợp, hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.
2.2 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
+ Lựa chọn người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá đáp ứng với yêu cầu của mình.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng.
+ Yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá vi phạm hợp đồng.
+ Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá.
+ Thông tin đầy đủ, chi tiết và chính xác về hàng hoá cho người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá.
+ Ðóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá đảm nhận công việc này.
+ Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí phát sinh cho người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nếu người đó đã thực hiện đúng chỉ dẫn của khách hàng hoặc do lỗi của khách hàng gây ra.
+ Trả cho người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán.
3. Vai trò của dịch vụ giao nhận hàng hóa
+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa có vai trò lớn khi có thể tiết kiệm và giảm thiểu chi phí trong quá trình lưu thông phân phối. Bởi lẽ phí vận tải đã chiếm tỷ lệ khá lớn và ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trên thị trường. Dịch vụ giao nhận hàng hóa càng hoàn thiện và hiện đại sẽ góp phần giảm thiểu chi phí vận tải và các chi phí khác phát sinh trong quá trình lưu thông hàng hóa. Do đó việc giảm thiếu được chi phí này sẽ góp phần quan trọng làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường giảm xuống, giúp mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, đồng thời tăng yếu tố cạnh tranh trong các doanh nghiệp.
+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế góp phần mở rộng thị trường trong buôn bán quốc tế. Các nhà sản xuất muốn chiếm lĩnh và mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình thì cần phải có sự hỗ trợ lớn của dịch vụ giao nhận hàng hóa. Với dịch vụ này sẽ là cầu nối trong vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường đến các thị trường khác đúng yêu cầu về thời gian cũng như địa điểm. Nhờ dịch vụ vận chuyển hàng hóa mà doanh nghiệp có thể khai thác và mở rộng thị trường nhanh và mạnh hơn.
+ Dịch vụ vận tải góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ kinh doanh quốc tế.
+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả pháp lý, giúp giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải, Logistics.
Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Lacco:
+ nghiệp vụ ngoại thương là gì
+ gửi hàng đường hàng không
+ công ty dịch vụ xuất nhập khẩu