Ánh sáng là một phần không thể thiếu trong thực hiện sự kiện bên cạnh đó còn một yếu tố cũng chủ yếu không kém đó là âm thanh tại vì nó như một phương tiện để truyền thông tin nhưng cũng có một số event không có âm thanh. Để sự kiện bạn tổ chức được tốt đẹp hoàn hảo thì bạn cần lựa chọn các thiết bị âm thanh sao cho phù hợp với đích đến của event.

http://www.tochucsukienpro.com/tet-trung-thu-cho-thieu-nhi-ct84/

Âm thanh có vai trò rất lớn đối với event tại vì nó là một trong số các tác nhân tác động vào không gian của sự kiện, tạo không khí vui tươi cho sự kiện bởi do vậy khi thực hiện event bạn cần dành vị trí không gian để đặt các thiết bị âm thanh. Dưới đây là những điều bạn nên biết về âm thanh trong tổ chức sự kiện.

Âm thanh như là một phương tiện ngôn ngữ trong sự kiện

Khi tổ chức event bạn nên xác định xem ngôn ngữ gì là ngôn ngữ chủ đạo của sự kiện, sự kiện này sử dụng một ngôn ngữ hay nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn nên xác định xem khách mời của bạn là những đối tượng họ sử dụng ngôn ngữ nào là chủ yếu khi đó bạn sẽ lựa chọn được ngôn ngữ phù hợp với khách mời tới tham gia sự kiện khi đó sẽ đem lại kết quả cao cho sự kiện.

Khi sắp xếp sân khấu bạn nên dành một vị trí để đặt những thiết bị âm thanh. nếu như có thể bạn cần lựa chọn mỗi thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu là một nhà cung cấp khác nhau Nếu không như vậy thì nhà thực hiện phải xác định rõ việc gì làm trước, việc gì làm sau, những công việc nào có thể làm đồng thời.

các việc bạn cần làm khi sử dụng ánh sáng trong thực hiện event

Khi bạn thuê những thiết bị ánh sáng từ nhà cung cấp thì bạn cần bố trí thời gian để họ diễn tập, bạn cần xác định rõ thời gian diễn tập là khi nào và thời gian là bao lâu, bạn nên lưu ý phải có không gian để đa số nhà cung cấp thêm diễn tập. Tất cả mọi nhân sự đều có nhiệm vụ riêng biệt và mỗi người đều tự chịu trách nhiệm về việc mình làm trong đó những vũ công cần thời gian cho việc tập luyện, những người dẫn chương trình nên học thuộc lời và đa số nhân viên quay phim nên thời gian rà soát cảnh quay.

http://www.tochucsukienpro.com/to-chuc-le-khai-truong-ct19/

Mọi việc đều phải được diễn ra trên sân khấu một cách hài hòa giống bất kỳ một chương trình trực tiếp nào. nguyên nhân vì thế để mọi tiết mục diễn ra trên sân khấu hoàn hảo hoàn hảo thì cần một hệ thống các thiết bị âm thanh chất lượng.