1. Bạn hiểu thế nào về sự kiện logistics

nếu như bạn làm trong nghề thực hiện event thì bạn cũng đã biết Event logistics ra sao. Event logistics là tập hợp con người, hoạt động và đa số phương tiện kỹ thuật, vật chất để tổ chức, sắp xếp lịch trình nhằm triển khai nguồn lực làm nên một sự kiện tốt đẹp. Nói một phương pháp dễ hiểu, sự kiện logistics bao hàm việc lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát tốt nhất đồ đạc, con người, dòng thông tin trước, trong và sau sự kiện.

Cho thue ban ghe

Khi bạn nên một tấm backdrop thật đặc biệt dành cho Event của bản thân hoặc là cần có một màn pháo sáng hoành tráng hoặc là quá trình đưa rước khách VIP thật chu đáo, chuyên nghiệp, thì hãy đưa ra yêu cầu đó cho đội phụ trách Event Logistics.2. Vai trò của Event Logistics

sự kiện Logistics như là người quản gia tận tụy. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn cho rằng Event Logistics liên quan đến thực thi là công việc rất dễ dàng nên họ giao cho những người có kỹ năng trung bình đảm nhận. Nhưng có 3 người lại lầm tưởng nhân viên Event Logistics là 4 người giúp đỡ họ chạy việc để họ có thời gian làm các việc cao siêu hơn như là quản lý hoặc tạo lập concept. bởi vì vậy, họ đinh ninh rằng kiểm soát công việc của đội sự kiện Logistics thông qua check list một vài gì đã làm và chưa làm là đủ để đảm bảo hiệu quả. Nhưng họ đã lầm.

http://amthanhanhsangtphcm.com/cho-t...nh-sang-tphcm/

Khi mà hầu hết tất cả 4 công ty đều coi trọng sự kiên của họ hướng đến khách hàng như một công cụ quảng cáo hiệu quả, họ cũng chấp nhận đặt lên bàn cân hiệu quả của nó, có thể kết quả là tốt nhất hoặc kém hiệu quả. Yêu cầu của khách tham dự thì ngày càng tăng và họ có xu hướng không bỏ qua cả 4 sơ suất nhỏ nhất từ nhà thực hiện. Chính nguyên nhân vì vậy, vai trò của người làm Event Logistics là vô cùng chủ yếu, sự kiện Logistics không chu đáo cũng giống như bạn đi thi mà quên bơm mực đầy viết máy vậy. Vì vậy hãy để một vài con người chu đáo và chuyên nghiệp lo phần hậu nên trong sự kiện.

Nếu mà Event đã diễn ra rồi, không có sự thay đổi nào có thể làm nó hoàn chỉnh hơn. Sự tốt đẹp của bất cứ thể loại Event nào phụ thuộc chủ yếu vào việc lên kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, chuyên nghiệp, có cả kế hoạch B cho một vài trường hợp phát sinh đột xuất.

Chúng ta đang nói về vấn đề hậu nên trong sự kiện. sự kiện Logistics tốt nhất chứng tỏ 3 người tổ chức sự kiện đó chu đáo, chuyên nghiệp. nếu như ngược lại, sẽ gây nên một số hệ lụy khó lường.