Khi tổ chức event bạn luôn muốn tốt 100%. Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy, có hàng trăm nghìn rủi ro có thể xảy ra. Có nhưng nguy cơ thất bại được lường trước, cũng có nhưng rủi ro kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong event là những ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hoặc tích cực tới sự kiện.

Khi nào nguy cơ thất bại xuất hiện ?

nguy cơ thất bại trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào tới, tới ở giai đoạn nào.

Có thể kể tới một vài rủi ro sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng tổ chức

Nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

to chuc su kien hop mat cuoi nam

Phân loại nguy cơ thất bại phổ biến

nguy cơ thất bại do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi những yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hoặc là thất bại, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người tham gia.

nguy cơ thất bại về con người: rủi ro này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận đa số khâu trong event, gây ảnh hưởng đến điểm tốt chung và sự tốt đẹp của event. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc event xảy ra thì không khám phá được người đảm trách và cả người thay thế.

rủi ro về mặt thời gian: Đây là nguy cơ thất bại do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hay quá ngắn. nguy cơ thất bại này cũng có thể đến trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm thực hiện chưa thật sự phù hợp với sự kiện.

rủi ro do bên B: những nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. rủi ro này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của các nguy cơ thất bại khác, có thể gây ra phá sản, ảnh hưởng đến uy tín bên tổ chức event.

cong ty to chuc su kien tat nien

Quản trị rủi ro

Quản trị nguy cơ thất bại là quản trị đa số nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới sự kiện, đề ra giải pháp để hạn chế rủi ro và phát huy tính tích cực khi nguy cơ thất bại xảy ra.

Giải pháp tổ chức

Để hạn chế được đa số nguy cơ thất bại trong suốt quá trình thực hiện nên có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. nên xác định đa số hạng mục ưu tiên triển khai thực hiện, luôn luôn có phương án dự phòng khi rủi ro xảy ra.