event là một chuỗi bao gồm những công việc nối kết nhau như một con tàu từ khâu bắt đầu đến khâu kết thúc. Chỉ cần một trong những khâu có vấn đề tự khắc sẽ làm yếu tố hoàn hảo trong event bị giảm đáng kể.

bởi thế bất kì một event nào dù lớn hay nhỏ thì việc lập kế hoạch vạch định ra quy trình hoàn chỉnh của event là một trong các yếu tố nên thiết và không thể thiếu.

cho thue roi hoi

Dưới đây là quy trình cơ bản :

1. Xác định nhu cầu khách hàng:

Trước khi bắt tay vào làm event cho những doanh nghiệp cá nhân thực hiện, bao giờ người làm event cũng phải tìm hiểu khai thác mục tiêu của sự kiện, thành phần khách mời, số lượng khách mời, đây là loại hình event sẽ thực hiện (họp báo, mô tả sản phẩm, talkshow,…)

2. Hình thành ý tưởng cho sự kiện:

Sau khi khám phá hiểu xác định yêu cầu người làm sự kiện sẽ đưa ra ý tưởng sơ bộ đánh giá tính khả thi, để chọn lựa bàn bạc. Lưu ý tưởng sáng tạo tuy nhiên vẫn phải bám vào tính chất chất, yêu cầu của event.

3. Thiết kế sự kiện:

Sau khi hình thành ý tưởng nhà sự kiện sẽ vạch ra cụ thể chi tiết đa số bước trong event, càng chi tiết sẽ giúp đỡ việc lên kế hoạch phân công càng đơn giản. Lưu ý khi tổ chức công việc này đòi hỏi phải làm việc tập thể nhóm bàn bạc đưa ra nhiều ý kiến sẽ mang tính hiệu quả cao hơn. đa số giai đoạn của cụ thể của ý tưởng sẽ được thực hiện trên các nội dung dưới đây:

Xác định địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện thời lượng chương trình của event.

Chủ đề của chương trình, hình ảnh màu sắc chủ đạo của chương trình.

4. Lập kế hoạch thực hiện:

Đây là bước cụ thể hóa nhất để chương trình đưa vào thực hiện:

Kế hoạch ngân sách

Nguồn lực

Trang thiết bị

Giả quyết và khắc phục rủi ro

cho thue pg hoi cho

5. tổ chức event

Thời gian cho một event thông thường thường mất khoảng 2 tuần để chuẩn bị. Bao gồm trang phục, banner, trang thiết , liên lạc với các nhà cung cấp thêm liên quan. Công ty sự kiện có thể thuê bên ngoài một vài hoạt động thực hiện có sự giám sát từ phía nhà event. Sau đó tiến hành dàn dựng chuẩn bị perfect là trước 2 tới 3 ngày và theo một bảng phân công công việc rõ ràng để tránh không bỏ sót bất kì một khâu nào .

7. Kết thúc event:

Theo dõi đa số tiến trình diễn ra của event và bắt gặp điều chỉnh kịp thời đa số rủi ro.

Kết thúc event thu dọn những trang thiết bị sự kiện, thanh toán hợp đồng, khám phá hiểu đa số vấn đề chưa tổ chức được trong event để làm kinh nghiệm cho các event tiếp theo.