Bài trước đã đề cập đến giao dịch forex là gì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xâu xa hơn về vai trò của Ngân hàng thương mại trong thị trường Forex


1. Làm trong việc giao dịch giữa hai bên trở nên đơn giản, ví dụ như những công ty muốn trao đổi tiền tệ (người tiêu thụ).

2. Đầu cơ bằng cách mua và bán tiền tệ. Ngân hàng có vai trò trong các đơn vị tiền tệ nhất định bởi vì người ta tin rằng trong tương lai chúng sẽ có giá cao hơn (nếu mua trữ) và thấp hơn (nếu bán sớm). Người ta thống kê rằng 70% lợi tức thường niên của những ngân hàng quốc tế được sinh ra từ việc đầu cơ tiền tệ. những đầu cơ khác bao gồm các nhà giao dịch thành công nhất trên toàn cầu ví dụ George Soros.

Loại thứ 3 của Forex bao gồm các ngân hàng trung tâm của tất cả quốc gia khác giống như ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ. Họ tham gia Forex để đảm bảo lợi nhuận tài chính của quốc gia họ. Khi ngân hàng trung tâm mua và bán tiền tệ hoặc ngoại tệ thì mục đích là để giữ vững giá trị đồng tiền của đất nước họ.

Forex rất rộng và có đa số người tham gia chứ không phải một người, chỉ có các ngân hàng trung tâm của chính phủ mới có thể kiểm soát thị trường. So sánh với mức giao dịch trung bình hằng ngày 300 tỷ đô của thị trường trái khoán chính phủ và khoảng 100 tỷ đô được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ thì Forex rất lớn vì đã vượt qua mức 1.9 nghìn tỷ đô mỗi ngày (2006).

Từ “thị trường” là sự nhầm tên nhẹ nhàng trong việc mô tả giao dịch Forex. Không có vị trí đẹp trong việc hoạt động giao dịch vì nó đã có trong các thị trường tiền tệ tập trung ở tương lai.

Giao dịch được thực hành qua điện thoại và thông qua các máy vi tính ở hàng trăm vị trí trên khắp thế giới. Phần lớn giao dịch được thực hành giữa khoảng 300 ngân hàng quốc tế lớn nơi sở hữu những giao dịch cho công ty lớn, chính phủ và cho chính tài khoản của họ. những ngân hàng này tiếp tục cung cấp giá (“bid” để mua và “ask” để bán) với nhau và với những thị trường rộng hơn.

Chỉ số cách đây không lâu nhất từ 1 trong những ngân hàng này được xem là giá hiện tại trên thị trường của đồng tiền đó. các dịch vụ báo cáo dữ liệu riêng khác nhau cung cấp những thông tin cơ bản về giá cả “trực tiếp” thông qua internet.

Tất cả những gì bạn cần khi giao dịch là một chiếc máy vi tính, kết nối Internet, và những thông tin cơ bản về thị trường này.