Mic lập tức ký ngay bản chiếu thư. Sau đấy cáp hdmi to vga Simomura và Kidos thuyết phục ông ghi âm một phiên bản mập mờ đã được chỉnh sửa một cách có chủ ý để phát thanh trên toàn quốc. Đêm ngày 14 tháng 8, chính phủ Suzuki thông báo với Mỹ và các chính phủ Đồng Minh rằng Nhật chấp nhận cả Tuyên bố Potsdam và bức thư cáp hdmi dài 50m ngày 11 tháng 8 của Byrnes. Góp phần đẩy nhanh hành động của Nhật Vương trong thời khắc đỉnh điểm của vở kịch đầu hàng vô điều kiện là chiến dịch tâm lý chiến của Mỹ.

Khi Kidos nhận được một tờ truyền đơn thả từ máy bay cáp nối dài hdmi 3m B-29 vào đêm 13 tháng 8 hay sáng ngày 14, ông này đã vào gặp Nhật Vương và trình bày về tình thế nguy cấp. Những lá truyền đơn của địch đang tiết lộ cho người dân Nhật biết về cả thông báo đầu hàng của chính phủ với duy nhất một cáp nối dài hdmi điều kiện cũng như toàn văn câu trả lời của Byrne.


Nếu tình trạng này tiếp diễn thì sẽ làm bại lộ ý đồ che dấu Cáp HDMI của chính phủ đối với quốc dân bản chất thật sự của thất bại và lý do trì hoãn chưa chịu đầu hàng. Với những lo lắng của Kidos và Nhật Vương về những dấu hiệu phản ứng ngày càng tăng đối với việc chiến bại, trong đấy cáp hdmi sang vga có audio có cả những chỉ trích hướng về Nhật Vương, họ phải lập tức hành động để ngăn chặn hành vi bột phát của người dân. Và vì vậy mà có màn seidan thứ hai.


Vào trưa ngày 15 tháng 8, người dân Nhật tụ tập quanh các loa truyền thanh cáp hdmi 4k dài 10m lắng nghe lần đầu tiên giọng nói the thé của Nhật Vương nói với họ rằng Đế chế chúng ta chấp nhận các điều khoản trong tuyên bố chung của họ. Không có lời giải thích nào cho biết những điều khoản đấy cáp hdmi chính hãng hỗ trợ 4k là gì nhưng trong những lời nói tiếp theo, Nhật Vương đã thừa nhận thất bại, tuy theo cách gián tiếp và không một lần dùng từ này, đồng thời lợi dụng lý lẽ đạo đức cao cả mà


Đồng Minh đưa ra bằng việc tuyên bố ông đang hành động để cứu cáp hdmi dài 3m tại đây nền văn minh nhân loại khỏi nạn diệt chủng hoàn toàn bằng cách mở ra con đường hòa bình rộng khắp cho tất cả các thế hệ tương lai. Cũng như trong bản chiếu thư đình chiến của mình, Mic nhấn mạnh mục đích cáp chuyển đổi từ hdmi sang vga chính hãng của cuộc chiến tranh là vì sự tồn vong và tự vệ của quốc gia đồng thời ông giãi bày sự đáng tiếc nhưng chỉ với các chính quyền bù nhìn và tay sai ở châu Á từng là Đồng Minh của Nhật.