Kỹ Sư Dự Toán ( QS) Công Trường và Phòng Đấu Thầu

công ty TNHH tư vấn bề ngoài vun đắp Xuyên Á
10 Quốc Lộ 1 , huyện 12, TP. HCM
những Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Mức lương: thỏa thuận , xứng đáng sở hữu năng lực và kinh nghiệm;
thừa hưởng hầu hết chế độ đãi ngộ theo luật định;a
Môi trường tìm việc nhanh sẽ giúp ứng viên làm cho việc gần gũi , năng động, giỏi.

Bạn Sẽ khiến Gì
QS CÔNG TRƯỜNG:
• Nghiên cứu thủ tục khoa học , hợp đồng sở hữu Chủ đầu tư, giao kèo mang các thầu phụ, dự toán Công trình để thực hiện công tác thanh quyết toán toán chi phí;
• kiểm tra khối lượng thi công thực tế, tính toán khối lượng phát sinh , làm thủ tục trả tiền lấy tiền chủ đầu cơ , thanh toán cho những thầu phụ, dịch vụ...;
• gánh vác thủ tục hoàn công, thanh quyết toán công trình;

QS PHÒNG ĐẤU THẦU:
• Bóc tách khối lượng, lập dự toán, hoàn thiện các hồ sơ dự thầu;
• quản lý và vững mạnh hạ tầng dữ liệu về giá những chiếc vật tư, vật liệu
• Chi tiết luận bàn cụ thể khi phỏng vấn.

Chuyên Môn Của Bạn
Yêu cầu:
- Nam, Sức khỏe rẻ . rẻ nghiệp Đại học chuyên ngành XDDD & CN hoặc Kinh tế xây dựng .
- ít ra hai năm kinh nghiệm kỹ sư dự toán công trường cho nhà thầu chính hoặc khiến việc tại Phòng Đấu Thầu, đã từng tham gia những Dự án XDDD nhà cao tầng từ phần hầm tới hoàn thiện và Công trình công nghiệp; Hoặc sinh viên mới tốt nghiệp mong muốn việc làm kỹ sư tư vấn giám sát để đạt thành tích Khá/Giỏi
- Nắm rõ công tác dự toán, thứ tự thanh quyết toán
- tiêu dùng thành thục những phần mềm áp dụng chuyên lĩnh vực
- tinh thần bổn phận cao, chịu sức ép thấp , sẵn sàng công tác xa
- dành đầu tiên Tiếng Anh

Kỹ năng:
- Kỹ năng công ty , quản lý công tác
- Kỹ năng tính toán, tổng hợp số liệu
- Kỹ năng giao tiếp , họp sở hữu CĐT, TVGS, thầu phụ
- làm cho việc độc lập hoặc nhóm , chịu sức ép cao