TP. HCM đẩy nhanh công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
(Xây dựng) - Nhằm đẩy nhanh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu quốc gia, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ dẫn cách xác định thời khắc bố trí dùng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước làm cơ sở giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu quốc gia.

Ảnh minh họa về http://vinhomesla-seine.com/

Đồng thời cho TP ứng dụng 7 trường hợp đã được Bộ hướng dẫn để xử lý việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ dẫn xử lý từng trường hợp để kịp thời giải quyết cho người dân trong thời kì còn chờ hướng dẫnchỉ dẫn.
Ngoài ra, TP còn ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện ký Quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước; ký Quyết định duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu quốc gia; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên tưởng đến việc quản lý, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
hiện thời, TP.HCM còn khoảng 9.000 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước chờ mua theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Những căn nhà này tập hợp đốn tại các quận 1, 5, 10, Bình Thạnh và do Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý.

Mai Thanh