Theo báo cáo phát hành bởi CBRE VN, trong năm 2017, thị trường TP.HCM tuong lai ít nhất 43.861 nhà ở được cung cấp địa bàn, trong khi hoạt động đầu tư thời điểm 6 tháng quý 1 và quý 2 sẽ phat triển mạnh mẽ
Nhiều siêu chung cư nhập cuộc
Với thông báo Sở Xây dựng Saigon, năm rồi, tại thị trường Hồ Chí Minh trên sổ sách 57 dự án nhà ở nhận nhà trong vài năm nữa, có 29.017 chung cư, tầm 27.792 chung cư và 1.225 nhà thấp tầng.đôi chút, có 5.630 căn hộ diện phân khúc cao cấp, khoảng tỷ lệ 20,3%, 16.750 chung cư thuộc tại trung cấp, chiếm tỷ lệ 60,3% và 5.412 căn hộ thuộc tầm bình dân, Có tỷ lệ 21,6%.
Hưởng ứng nhận nhà tết cuối năm, trong những ngày đầu năm 2017, hàng loạt dự án đẳng cấp trong thị trường Hồ Chí Minh thuộc chủ đầu tư rực rỡ ra ngoài thị trường.
thanh toán Saigon GateWay Đất Xanh Miền Nam