Lối Lên Thiên Đường

Có một truyền thuyết kể rằng:

Có hai người cùng đi gặp Thượng Đế hỏi lối đi lên Thiên Đường. Thấy hai người đói lả, Thượng Đế cho mỗi người một phan cơm.


>> Xem thêm : nghe các bài kinh phật hay từ các vị thiền sư Việt

Một người nhận phan cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn, cám ơn rối rít. Còn người kia nhận phan ăn, không hề động lòng, cứ làm như cho anh ta là điều phải làm.


Về sau, Thượng Đế chỉ cho người nói “cám ơn” lên Thiên Đường. Còn người kia bị từ chối, đứng ngoài cổng.

Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng không phục:

– Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói “cám ơn”?

Thượng Đế trả lời:
– Không phải quên. Không có lòng cám ơn, không nói ra được lời cám ơn. Người không biết cám ơn, không biết yêu người khác, cũng không được người khác yêu.

Anh chàng kia vẫn không phục:
– Vậy nói thiếu hai chữ “cám ơn” cũng không thể chênh lệch đến thế?

Thượng Đế đáp:

– Biết làm thế nào được, bởi vì lối lên Thiên Đường rải bằng lòng cám ơn. Cửa lên Thiên Đường chỉ có dùng lòng cám ơn mới mở được. Còn địa ngục thì khỏi cần.

CÀM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY

TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNGGGGGG….

__((()))__