Cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán chuyển.

>> xem thêm : chia sẻ các bài kinh phật giáo hay nhất

nguyên do khiến người ta buông bỏ không được là vì không giành được thứ tốt hơn.

Khi dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được con dao làm thịt.

Dùng bố thí thay cho đòi hỏi, yêu sách con sẽ buông bỏ được tham. Dùng tu tập thay cho rỗng không con sẽ buông bỏ được lạnh lẽo đơn chiếc. Dùng trí não thay cho ngu dốt, đắm đuối con sẽ buông bỏ được chấp mê.Dùng chính niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông bỏ được vọng niệm.

Dùng tùy hỷ, hảo tâm thay cho tật đố, con sẽ buông bỏ được ưu phiền. Dùng nhẫn thay cho oán giận, báo oán con sẽ buông bỏ được sân hận, hận thù.

Dùng từ ái thay cho tham ái, con sẽ buông bỏ được tâm bệnh.

Không hiểu được vấn đề bắt đầu khởi lên từ đâu sẽ không minh bạch biết rõ để buông bỏ. Muốn buông bỏ được gì đó, trước nhất cần hiểu được là nó bắt đầu khởi lên từ đâu. Tu hành không phải là buông bỏ một cách cực đoan, mà là để hiểu được lẽ chuyển hóa thân tâm.

Namo Buddhaya

__(())__

>> NGuồn : http://kinhphatgiao.net/chi-can-biet-hoan-chuyen.html​