Ngày 22 tháng 08 năm 2016, nhằm ngày 20 tháng 07 năm Bính Thân, được sự cho phép của HĐTS TW GHPGVN, sự hài lòng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, túc trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức mở màn Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tại chùa Hà Tiên – thành phố Vĩnh Yên.

Năm nay Ban tổ chức giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do HT. Thích Thanh Dũng – Phó thư ký HĐCM ứng thỉnh ngôi Hòa Thượng đàn đầu, HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ toạ trực HĐTS TW GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê, HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN giữ ngôi Yết Ma A Xà Lê và 7 Hòa thượng, Thượng tọa tôn chứng: HT.Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN làm đệ nhất tôn chứng tăng già. Hội đồng giới sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Kim ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, sư ni Thích Đàm Thành ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê. Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc được BTS GHPGVN tỉnh tổ chức 2 năm một lần, năm nay giới đàn diễn ra từ ngày 20 cho tới hết ngày 22/08/2016. Giới đàn đã trao giới cho 177 giới tử, trong đó có 25 giới tử thụ giới Tỳ khiêu, 37 vị thọ giới Tỳ khiêu Ni, 37 vị thọ giới Sa di, 45 vị thụ giới Sa di Ni và thụ giới Thức Xoa Ma Na có 33 vị.
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự TW GHPGVN; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã tổ chức được 7 Đại Giới Đàn để trao truyền Giới – Châu – Tuệ – Mạng cho hàng môn đồ xuống tóc. mỗi Đại Giới Đàn, giới tử xin cầu các Giới của Phật với số lượng trên một trăm giới tử, ngoài ra còn hàng trăm các vị Phật tử đọc Kinh phật xin thọ giới Bồ tát tại các Đại Giới Đàn.


Trước ngày Giới đàn mở đầu, các giới tử đã tập hợp về chùa Hà Tiên để lấy bái hối cải, học giới luật, trong đó Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã có buổi giáo giới cho giới tử về tầm quan yếu của pháp giới với người môn sinh Phật, đặc biệt đối với người xuất gia phải lấy pháp giới để nghiêm trang pháp thân, xoành xoạch lấy nhiệm vụ Tu phúc và Tu tuệ làm đầu.

Căn cứ theo Giới đàn các lễ nghi được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự các vị Nghiệp sư của giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.Đàn tràng đã được tổ chức nghiêm trang đúng theo pháp giới và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc “đàn tràng nghiêm túc, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành – giới tử đắc giới“.

Giới đàn Vĩnh Phúc đã hoàn mãn và thành quả trong không khí tràn ngập đạo vị. Hòa chung niềm vui hoan hỉ, háo hức chúc mừng các giới tử sớm chứng đắc và luôn tinh tấn tu học trên con đường đánh tháo.

>> Nguồn : http://kinhphatgiao.net/dai-gioi-dan...-nam-2016.html