Này bé Đạt. Thầy kể con nghe nha!

Có một người đàn bà bồng một đứa bé đến hồ sen của Ðức Thế Tôn để rửa tay cho nó. Sau khi rửa ráy cho con và để con ngồi trên đống xống áo khô, người đàn bà ấy xuống hồ tắm rửa. Lúc bấy giờ, một con quỷ Dạ Xoa cái trông thấy và thèm ăn thịt đứa bé. Nó liền biến thành một người nữ giới và đến nói với mẹ đứa bé rằng:

>> Xem thêm : các bài kinh phật giáo hay nhất cho những người thương thích kinh Phật

– Chị ơi, thằng nhỏ dễ thương quá! Phải con chị không?

– Vâng con tôi đấy. – Tôi cho nó bú nhé?
– Ðược, chị cứ cho. Lúc ấy con quỷ ẵm đứa bé lên, nâng niu rồi bồng đi mất.

Trông thấy con mình bị người lạ mặt bồng đi, mẹ đứa bé đuổi theo và la lên:

– Chị, chị đem con tôi đi đâu đấy?
– Sao, con chị à? Ðây là con của tôi.

Hai người phụ nữ tranh chấp nhau về đứa bé.
Từ trong nhà nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ, Ðức Thế Tôn gọi họ và hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra đấy?

Sau khi biết được lý do của cuộc tranh chấp và nhận ra con quỷ Dạ Xoa cái qua đôi mắt đỏ ngầu và thân hình không in bóng của nó, Ðức Phật hỏi thêm:

– Các ngươi có muốn ta phân xử việc này không?
– Xin Ngài phân xử cho.Ðức Thế Tôn gạch một đường thẳng trên mặt đất, đặt đứa bé nằm cân phân trên đường thẳng ấy và bảo con quỷ cầm hai tay đứa bé, mẹ nó cầm hai chân đoạn Ngài hô lên:

– Hai người kéo đi. Ðứa bé sẽ thuộc về người kéo được nó.
Hai người phụ nữ nong sức kéo, đứa bé đau quá ré lên khóc. Mẹ đứa bé, vì quá thương con, không kéo được nữa và đứng khóc.

Ðức Phật hỏi mọi người chung quanh:

– Trong hai người, mẹ ruột và người ngoài, ai là kẻ thương yêu đứa bé?

– Kính thưa Ngài, mẹ ruột. Và ai là người mẹ của đứa bé? Người giữ đứa bé năng người thả đứa bé?

– Kính Bạch Ngài, người thả đứa bé.

– Các ngươi có biết người ăn trộm đứa bé này không?
– Kính Ngài, chúng con không biết được.
– Ðấy chính là một con quỷ Dạ Xoa cái, nó đã ăn trộm và định ăn thịt đứa bé.
– Kính Bạch Ngài, vì sao Ngài biết?
– vày đôi mắt của nó đỏ ngầu, thân hình của nó không có bóng, nó không có một chút tình thương đối với đứa bé và kéo đứa bé một cách tàn bạo.

Bấy giờ Ðức Thế Tôn mới hỏi con quỷ Dạ xoa cái:

– Ngươi là ai?
– Tôi là quỷ Dạ Xoa.
– vì sao ngươi móc túi đứa bé?
– Ðể ăn thịt nó.
– Vì mê muội, kiếp trước ngươi đã phạm nhiều tội ác và phải đầu thai làm quỷ. vậy mà ngày nay ngươi vẫn nối phạm tội ác. ngu đần lỡ lầm như thế thật là quá cỡ. Sau khi ban dạy những lời vàng ngọc trên, Ðức Phật quy y cho con quỷ Dạ Xoa trước khi nó giã biệt. Mẹ của đứa bé hướng về Ðức Phật và bạch rằng:
– Kính Bạch Ngài, con xin kính chúc Ngài được trường sinh.
Rồi với đứa con trong tay và niềm hoan hỷ trong lòng, người phụ nữ bái biệt Ðức Phật…

BÌNH :

CẢM VÀ ĐAU ĐƯỢC CÁI ĐAU CỦA CON CHỈ CÓ THỂ LÀ NGƯỜI MẸ

>> Nguồn : http://kinhphatgiao.net/phat-xu-kien.html