Kinhphatgiao.net - Vào mùa Báo hiếu Vu Lan
Kính dâng ba má vô vàn bông hoa
Cha là công tạo ra ta
Mẹ là mang nặng sinh ra chúng mình
Dù cho trọn kiếp chúng sinh
Chẳng đền đáp nổi ân nghĩa Mẹ

Xem thêm : kinh phật giáo mới nhất hay nhất 2016

Cha
Báo hiếu – Tốt nhất nên là
Tu thân, hành thiện – Mẹ Cha vui lòng

10 ơn nghĩa CỦA MẸ DÀNH CHO CON

Ân thứ nhất : mang nặng
Ân thứ hai : đẻ đau
Ân thứ ba : quên mình
Ân thứ tư : ngậm đắng nuốt cay
Ân thứ năm : chăm miếng ăn giấc ngủ
Ân thứ sáu : nuôi con bằng sữa mẹ
Ân thứ bảy : thức trắng thâu đêm
Ân thứ tám : nhớ khi con xa nhà
Ân thứ chín : lo âu sức khỏe cho con
Ân thứ mười : yêu và hy sinh

– Hạnh phúc nhất không phải là khi bạn có cuộc sống giàu có…
Không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao…

Hạnh phúc nhất không phải là khi bạn có một bồ hoàn hảo…
Mà hạnh phúc nhất là khi bạn còn có Mẹ, có Cha!!

Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát

>> NGuồn : http://kinhphatgiao.net/10-tinh-cua-gianh-cho-con.html