Các lĩnh vực bảo hiểm đã nhìn thấy một trong những tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, như tổng số vốn đầu tư từ khu vực này cho nền kinh tế quốc gia tăng mạnh 500 phần trăm trong 2006-2015.

>> Xem thêm : diễn đàn rao vặt miễn phí hiệu quả hàng đầu Việt Nam
Ngành bảo hiểm đã nhìn thấy một trong những tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, như tổng số vốn đầu tư từ khu vực này cho nền kinh tế nhà nước tăng mạnh 500 phần trăm trong 2006-2015.


Theo Vụ Bảo hiểm, Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư từ các ngành công nghiệp bảo hiểm trong thời kì này tăng từ VND30.7 nghìn tỷ trong năm 2006 lên 150 tỷ đồng trong những năm gần đây. Các ngành công nghiệp bảo hiểm đã được phát triển đều đặn trong 10 năm qua với sự xâm nhập tỷ lệ bảo hiểm vào nền kinh tế nhà nước tăng từ 1,39 phần trăm trong năm 2006 lên 1,7 phần trăm trong năm 2015. thu nhập của người dân Việt Nam gần như tiếp cận các 'điểm uốn cong' ($ 3,000), nhà phân tách tin rằng hiện là thời gian khi có nhiều nhu cầu về bảo hiểm sản phẩm, có tức thị các lĩnh vực bảo hiểm sẽ chứng kiến tmore tăng trưởng nhanh chóng trong thời kì tới.

2015 là một năm thành công cho công ty bảo hiểm. Phí bảo hiểm tổng doanh thu là VND68.7 nghìn tỷ trong năm đó, tăng 30,39 phần trăm so với năm 2014, trong đó đại diện cho tăng mạnh nhất trong 10 năm qua. Trước đó, phí bảo hiểm vào năm 2014 chỉ tăng 18,68 phần trăm trong năm 2013 . trong những năm trước, năm 2013 và năm 2012, tốc độ tăng trưởng ít hơn 10 phần trăm. sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu phí bảo hiểm đã được giảng giải bởi sự gia tăng liên tục trong việc phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm. trong khi sự gia tăng doanh thu phí bảo hiểm trong không lĩnh vực bảo hiểm -life ở khoảng 5-6,5 phần trăm trong 2012-2014, con số này đã tăng mạnh 26,88 phần trăm trong năm 2015. doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cũng chứng kiến sự gia tăng cao nhất kể từ năm 2015, bằng 33,61 phần trăm.


Lĩnh vực này đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng 10-17 phần trăm trong những năm trước năm 2013 và tốc độ tăng trưởng mạnh của 30 phần trăm kể từ năm 2014. 2015 cũng là năm mà chứng kiến mức bồi hoàn thấp nhất kể từ năm 2006. Các hãng bảo hiểm đã phải trả VND21.6 nghìn tỷ bồi thường , dẫn đến tỷ lệ đền bù trên doanh thu phí bảo hiểm tại 31,4 phần trăm. trong quý trước tiên của năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm đã được thưa tại VND18.3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù con số này cho thấy sự sụt giảm nếu so với quý IV của năm 2015, nó vẫn là một mức cao nếu so với các quý gần đây.

Con số này cao hơn so với quý trước tiên của năm 2015 27 phần trăm, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong doanh thu phí bảo hiểm tại Q1 trong năm năm qua. AVI (Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) cho rằng trong năm 2016, khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào thế giới, lĩnh vực bảo hiểm sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao hơn 20 phần trăm. trong năm 2015, PVI vẫn dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, trong khi những người theo là Bảo Việt, Bảo Minh, PTI và PJICO.

Nguồn :
http://****************/threads/dau-t...10-nam.625635/