Đoàn doanh nghiệp tham dự FICCI 2016 FICCI-Iifa Diễn đàn Doanh nghiệp toàn cầu
>> Xem thêm : dien dan mua ban hàng đầu cả nước, mang loại hiệu quả tức thì sau 24h đăng tin
Số cán bộ cao cấp của Tây Ban Nha và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp cũng sẽ có mặt và chia sẻ ý kiến của họ
[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbsmedia.business-standard.com%2F_media%2Fbs%2Fimg%2Farticle%2F2015-11%2F20%2Ffull%2F1448022691-1539.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=im age%2F*[/img]


Cùng với hoàn thành 60 năm quan hệ ngoại giao giữaẤn Độ và Tây Ban Nha, Liên đoàn các Phòng Ấn Độ Thương mại và Công nghiệp (FICCI), phối hợp với Học viện Quốc tế Ấn Độ Film (Iifa) và Tây Ban Nha , Phòng thương nghiệp (SCC), là tổ chức phiên bản thứ 10 của Diễn đàn doanh nghiệp toàn cầu về ngày 24 tháng 6 năm 2016 tại Madrid.
Harshavardhan Neotia, Chủ tịch FICCI sẽ được dẫn đầu một phái bộ 30 thành viên đại diện ngành công nghiệp cao cấp của Ấn Độ để tham dự sáng kiến này. Đối với việc thúc đẩy liên kết khu vực giữa Ấn Độ và Tây Ban Nha, tấn sĩ Subhash Chandra Pandey, Bí thư bổ sung và các cố vấn tài chính tại Sở Chính sách Công nghiệp và khuyến mãi (DIPP), Bộ thương nghiệp và Công nghiệp Ấn Độ, cũng sẽ được tham gia và giải quyết các diễn đàn.
Số cán bộ cao cấp của Tây Ban Nha và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp cũng sẽ có mặt và chia sẻ ý kiến của họ về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Với ý kiến để làm nổi bật sự bổ sung và kinh dinh khả ngành giữa hai nước, diễn đàn sẽ có ngành công nghiệp nức danh và các nhà lãnh đạo ngành để san sẻ quan điểm của mình trong phiên họp song song tụ hội vào năng lượng tái hiện, truyền thông và giải trí và thúc đẩy hợp tác làm phim, cơ sở hạ tầng với một đặc biệt nhấn mạnh về giao thông tỉnh thành và đường cao tốc, du lịch và thành phố thông minh.
Giấy công tác về 'Ấn Độ-Tây Ban Nha: Synergising bổ kinh tế "cũng sẽ được phát hành ngoài FICCI ký một thỏa thuận hiệp tác với SCC tại Diễn đàn.