Trung tâm dạy thực hành kế toán ở từ liêm Hà Nội – Trung tâm kế toán Hà Nội
Bạn đang tìm lớp học thực hành kế toán ở từ liêm ?
Bạn muốn tham gia lớp học kế toán thuế ở thanh xuân để có kỹ năng kinh nghiệm làm báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và cách lên sổ sách chi tiết trong kế toán và đặc biệt là cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.
Hãy đến với
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI – CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Nhu cầu học viên tham gia lop hoc ke toan o thanh xuan tại Trung tâm kế toán Hà Nội
- Sinh viên chuyên ngành kế toán tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ, TC kể các tốt nghiệp cấp ba.
- Những người mới đi làm chưa có kỹ năng kinh nghiệm làm kế toán thực tế.
- Giám đốc doanh nghiệp
Chương trình đào tạo lớp học kế toán thực tế tại trung tam day ke toan thanh xuan
Học nguyên lý kế toán – Nghiệp vụ kế toán sẽ lần lượt đi qua các
bước như sau:
- Hệ thống – Kết cấu các loại tài khoản kế toán.
- Hệ thống Chứng từ – Sổ sách – Báo cáo Kế toán.
- Cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế.
- Các nghiệp vụ về kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn, khấu hao tài
sản cố định, giá thành sản phẩm.
- Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán như: Tiền lương, các khoản trích
theo lương, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, phải thu ngắn hạn, phải thu
dài hạn, các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất
kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác…
- Làm quen với các hình thức ghi sổ sách kế toán như: Nhật ký chung , Nhật
ký chứng từ ghi sổ ….
- Cập nhật những chính sách thuế mới nhất hiện hành.
Sau khi các bạn đã nắm vững các nghiệp vụ và định khoản thành thạo, các
bạn sẽ được chuyển sang học thực hành thực tế trên sổ sách, chứng từ
thật và trên các phần mềm kế toán chuyên nghiệp nhất, trước tiên các bạn
sẽ được học thực hành trên Excel để hiểu rõ bản chất, cụ thể:
Học thực hành lên sổ sách và lập báo cáo trên Excel:
- Thu thập, phân loại, sắp xếp chứng từ hợp lý, hợp lệ.
- Thiết lập sổ sách kế toán trên EXCEL theo hình thức nhật ký chung.
- Thiết lập các dữ liệu ban đầu hoặc số dư đầu kỳ cho bộ sổ sách thực tế.
- Thiết lập bảng trính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khầu hao TSCĐ,
bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn, bảng thanh toán lương,
các khoản trích theo lương. bảng định mức, phân bổ chi phí sản xuất, giá thành
- Lập các loại sổ như Sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân
hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..
- Hoàn thiện các bút toán kết chuyển như: thuế, doanh thu, chi phí…
- Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối phát sinh, bảng
cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển
tiền tệ, thuyết minh BCTC.
Học phí khi tham gia lớp học
- Khóa học thực hành kế toán kéo dài trong từ 35 – 40 buổi bao gồm các nghiệp vụ kế toán thuế, sổ sách,báo cáo tài chính và thực hành trên bộ chứng từ thực tế
- Lớp học thực hành kéo dài tư 3 – 3.5 tháng với học phí là 4.000.000
- Giảm 20% học phí cho người đi làm 30% học phí cho sinh viên
Thuận lợi khi tham gia lớp học kế toán tại Công ty kế toán Hà Nội
- Tặng thẻ tư vấn thuế dài hạn
- Tặng phần mềm kế toán free
- Tặng thẻ học tiếng anh giảm 40% học phí
- Hỗ trợ kiến thức hai năm kinh nghiệm khi kết thúc khóa học thực hành tại Trung tâm
- Cấp chứng chỉ kế toán tương đương hai năm kinh nghiệm
Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội – Công ty đào tạo kế toán Hà Nội
Liên hệ đăng ký lớp học kế toán thực hành tại Quận Từ Liêm Địa chỉ học kế toán thực tế tại Quận Từ Liêm – Trung tâm kế toán Hà Nội
“Cam kết không thành nghề không thu học phí”